Strategi for bæredygtig turisme

INTERREG IV B-projektet "PROWAD – Protect and Prosper: Sustainable Tourism in the Wadden Sea" (2011 – 2015) var det første initiativ til udvikling af bæredygtig turisme indenfor hele Vadehavsområdet i Danmark, Tyskland og Holland. Projektet sigtede mod at skabe bæredygtig socioøkonomisk udvikling i Vadehavsregionen som resultat af UNESCOS udpegning af Vadehavet som Verdensarv i 2009/2014.

Projektet udviklede en rammesættende strategi for bæredygtig turisme, ud fra en inddragende tilgang med relevante lokale og regionale interessenter. Strategien blev vedtaget trilateralt i 2014. Strategien sigter mod at fremme bæredygtige turismeprodukter og aktiviteter af høj kvalitet, samt at bidrage til bevarelsen af Verdensarv Vadehavets enestående universel værdi. Der implementeres i øjeblikket en fælles handlingsplan, som er baseret på strategien.

PROWAD udviklede desuden et transnationalt netværk af interessenter, der samarbejder om formidling, kommunikation, marketing, uddannelse og kvalifikation. Der blev skabt en række redskaber og produkter, som gav interessenterne mulighed for at kommunikere og markedsføre Vadehavets enestående universel værdi. Projektet var i sidste ende en succes fordi det resulterede i en udvidelse af målgrupper og engagement fra yderligere interessenter.

PROWAD-projektet blev støttet under EU programmet INTERREG IV B Nordsøen.