Danmark

Her kan du møde det nordligste medlem af familien i Verdensarv Vadehavet.

Besøg Nationalpark Vadehavet, den største nationalpark i Danmark med det karakteristiske åbne landskab. De lavvandede havområder, tidevandskanalerne, strandene og vaden. Skallingen og Vadehavsøerne er alle karakteriserede af en rig og varieret natur. Her kan du finde strande og klitlandskaber, marskområderne, strandenge, estuarier, land beskyttet bag diger og 'koge' (inddigende områder).

Ud for Blåvandshuk ligger Horns Rev, eller 'Djævlens Horn', med dets farlige lavvandede områder. Op til 4 meter under havoverfladen er der en skibskirkegård, hvor mange uheldige fartøjer, som i tidligere tider sejlede i området, fandt deres endeligt på havbunden.

Besøg Tøndermarsken om efteråret, og oplev når over en million stære, ved skumringstid flyver op på himlen og t skaber et imponerende syn, kendt som 'sort sol'. Eller betragtet af Danmarks største rovdyr – den spættede sæl.

Lyt til fortællingerne om menneskets forhold til havet, og hvordan vi har gjort brug af naturens ressourcer, fra de helt gamle tider til i dag.

Eller iagttag blot den konstante bevægelse af tidevand, mærk vinden, betragt den enorme sværm af trækfugle, dyrene på havbunden og selvfølgelig den uendelige horisont.