Vores arbejde

Danmark, Tyskland og Holland har siden 1978 samarbejdet om at beskytte Vadehavet som ét sammenhængende økosystem. Det Trilaterale Vadehavssamarbejdes bærende princip er

"så vidt muligt at opnå et naturligt og bæredygtigt økosystem, hvor de naturlige processer forløber uforstyrret".

For at opnå det mål arbejder organisationen indenfor områderne naturbeskyttelse, bæredygtig udvikling og natur og miljø formidling og undervisning.