Folder: De Waddenzee als bijzonder kwetsbaar zeegebied

In oktober 2002 werd de Waddenzee op gezamenlijk verzoek van Denemarken, Duitsland en Nederland aan gewezen als bijzonder kwetsbaar zeegebied, in het Engels aangeduid als Particularly Sensitive Sea Area (PSSA). Deze status kreeg de Waddenzee van de In ternational Maritime Organization (IMO), de VN-orga nisatie die verantwoordelijk is voor de wereldwijde regelgeving op het gebied van de scheepvaart.

Download
Resource type