Meer dan Werelderfgoed

Lang voordat de Waddenzee de Werelderfgoed-status kreeg werkten Denemarken, Duitsland en Nederland al samen om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties net zo kunnen genieten van dit unieke landschap als wij vandaag de dag. Sinds 1978 is de Trilaterale Waddenzee Samenwerking voor de Bescherming van de Waddenzee, kortweg de Trilaterale Waddenzee Samenwerking (TWSC), het kader waarbinnen de drie Waddenzeelanden en hun partners, zoals nationale parken, regionale en lokale overheden en ngo’s, samenwerken. Daarbij laten ze zich leiden door het grondbeginsel (Guiding Principle) van het Trilaterale Waddenzeebeleid:

"het verwezenlijken, voor zover mogelijk, van een natuurlijk en duurzaam ecosysteem, waarin natuurlijke processen op ongestoorde wijze kunnen plaatsvinden."

Het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat (Common Wadden Sea Secretariat, CWSS) is de coördinerende instantie van de samenwerking. Omdat de natuur zich niets aantrekt van nationale grenzen, bevordert de TWSC ook internationale connecties met andere belangrijke natuurgebieden zoals het Koreaanse getijdengebied Getbol en belangrijke trekvogel-gebieden langs de Oost-Atlantische Flyway.


 

Video-Introductie: Trilaterale Waddenzee Samenwerking

Productie door IUCN Environmental Law Programme.