Natuureducatie

Bijna alle bezoekerscentra in de Werelderfgoed-regio bieden naast tentoonstellingen en informatiematerialen ook educatieve activiteiten aan over de natuur en cultuur van de Waddenzee. Van avontuurlijke excursies en interessante lezingen tot workshops en vakantiekampen – vakantiegangers, groepen en gezinnen vinden hier voor ieder wat wils.

Voor schoolklassen en docenten bieden de bezoekerscentra een brede keuze aan activiteiten die speciaal afgestemd zijn op de wensen en behoeften van het onderwijs, bijvoorbeeld programma's voor uitstapjes en schoolreizen, materiaal voor schoolprojecten en werkbladen voor in de klas.


 

Nationale programma's en projecten

In elke Waddenregio zijn er nationale en regionale initiatieven en projecten zoals de “Waddenzeeschool” in Nederland, het educatieve aanbod van de drie Duitse Waddenzee-nationale parken (bijvoorbeeld: "Nationalpark-Schulen"), en "Mit Vadehav" in Denemarken.


 

De Internationale Waddenzeeschool

In 2003 werd door de Trilaterale Waddenzee Samenwerking en natuur-ngo's de Internationale Waddenzeeschool (International Wadden Sea School, IWSS) opgericht. Het project wil het bewustzijn over de Waddenzee als één gezamenlijk grensoverschrijdend natuurgebied vergroten bij mensen die actief zijn op het gebied van kennisoverdracht en onderwijs en bij scholieren en leerlingen. De IWSS biedt jaarlijks workshops aan door het hele Waddengebied waar deskundigen op het vlak van natuureducatie uit Denemarken, Duitsland en Nederland bij elkaar komen. Ze delen hun ervaring met en benaderingen van Waddenzee-educatie – van bezoekerscentra en rondleidingen tot online leerplatforms en schoolprogramma's – en ontwikkelen gezamenlijk ideeën voor de vertaling en ontwikkeling van trilaterale materialen.

Er is een breed aanbod van meertalige materialen op het vlak van educatie en edutainment beschikbaar, zoals posters, to-do-boekjes, stickerboeken en verschillende spelletjes en online games die zich op de Waddenzee als een geheel richten. Ze bieden leerkrachten en anderen die bezig zijn met kennisoverdracht de mogelijkheid om hun regionale en lokale onderwijsactiviteiten van een transnationaal perspectief te voorzien.

De IWSS, gecoördineerd door het WNF Duitsland en het CWSS, vormt de basis voor educatie en onderwijs rondom het Werelderfgoed Waddenzee en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het trilaterale programma voor educatie in het Werelderfgoed-gebied.

Meer informatie over de IWSS


 

Trilaterale Educatie-strategie

De "Wadden Sea Strategy on Education for Sustainable Development and World Heritage Interpretation" heeft als doel een grensoverschrijdend kader voor natuureducatie in het gehele Werelderfgoed Waddenzee te bieden. De strategie gaat uit van één Waddenzee, bouwt voort op lokale, regionale en nationale strategieën, concepten en individuele activiteiten – zonder deze te vervangen – en biedt een paraplu om de Uitzonderlijke Universele Waarde van de Waddenzee in een internationale en interdisciplinaire benadering uit te dragen.