Ons werk

Denemarken, Duitsland en Nederland werken sinds 1978 samen om de Waddenzee als een ecologische eenheid te beschermen. Het grondbeginsel (Guiding Principle) van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking is

“het verwezenlijken, voor zover mogelijk, van een natuurlijk en duurzaam ecosysteem waarin natuurlijke processen op een ongestoorde manier kunnen verlopen".

Om dit doel te bereiken werken de drie landen samen op het gebied van natuurbescherming, duurzame ontwikkeling en natuureducatie.