Trilaterale Waddenzee Samenwerking

Sinds 1978 werken Denemarken, Duitsland en Nederland samen om de Waddenzee als een ecologische eenheid te beschermen. Het grondbeginsel (Guiding Principle) van de Trilaterale Samenwerking voor de Bescherming van de Waddenzee, kortweg de Trilaterale Waddenzee Samenwerking (TWSC), is

"het verwezenlijken, voor zover mogelijk, van een natuurlijk en duurzaam ecosysteem, waarin natuurlijke processen op ongestoorde wijze kunnen plaatsvinden."

De samenwerking is gebaseerd op de "Gemeenschappelijke Verklaring betreffende de bescherming van de Waddenzee". Deze verklaring werd voor het eerst ondertekend in 1982 en voor het laatst geactualiseerd in 2010. De Gezamenlijke Verklaring is een intentieverklaring en geeft de doelstellingen en aandachtsgebieden van de samenwerking weer, evenals haar institutionele en financiƫle regelingen. De afgelopen vier decennia heeft de Trilaterale Samenwerking de coƶperatie en uitwisseling tussen partners uit politiek, natuurbescherming, wetenschap, bestuur en lokale stakeholders bevorderd. Samen vormen deze partners een enorm reservoir van kennis en ervaring.

Deze grensoverschrijdende samenwerking vanuit een ecosysteem-benadering was een voorwaarde voor de aanwijzing van de Waddenzee tot Werelderfgoed.

De Trilaterale Waddenzee Samenwerking

  • beschermt en behoudt de Waddenzee als een ecologische eenheid door gemeenschappelijk beleid en beheer;
  • bewaakt en beoordeelt de kwaliteit van het ecosysteem van de Waddenzee in samenwerking met nationale en regionale overheden en wetenschappelijke instellingen, als basis voor effectieve bescherming en beheer;
  • werkt op internationaal niveau samen met andere kustgebieden op het terrein van bescherming, instandhouding en beheer;
  • betrekt het publiek bij de bescherming van de Waddenzee door middel van activiteiten gericht op bewustwording en natuureducatie;
  • bewaakt de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied met het oog op de natuurlijke en culturele waarden van het gebied.