Animatie video toont het belang van duinen in beweging

Er is steeds meer aandacht voor dynamiek in de duinen. Niet alleen vanwege de positieve impact op de natuurwaarden maar ook vanwege de bijdrage aan de waterveiligheid. Duinen kunnen in potentie met de zeespiegel meegroeien als zandverstuiving van strand naar de duinen en in de duinen mogelijk is. Het Programma naar een Rijke Waddenzee werkte samen met Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat aan een korte animatie over het belang van dynamiek in de duinen. De animatie helpt om het belang van meer dynamiek in de duinen en hoe je dat kunt realiseren toe te lichten.

 

Meer informatie