Lopende projecten van het INTERREG Noordzeeregio Programma

De Trilaterale Waddenzee Samenwerking is momenteel betrokken bij de volgende projecten:

  • 2022-2027 MANABAS COAST ontwikkelen van een toegankelijk en empirisch onderbouwd kader voor grootschalige implementatie van zogenaamde Natuurgebaseerde Oplossingen (NbS) in kustgebieden
  • 2023-2026 Darker Sky over het verminderen van lichtvervuiling en het vergroten van biodiversiteit en ecologische connectiviteit in de Noordzee-regio

 

Recente projecten:

 

  • 2018-2022 PROWAD LINK (INTERREG VB), over het betrekken van het MKB bij de Nature-Business-Benefit-Cycle
  • 2017-2021 Building with Nature (INTERREG VB), over het gebruik maken van natuurlijke processen bij het beheer van overstromingsrisico's en kusterosie, bij een gelijktijdige verbetering van de ecosysteemdiensten
  • 2011-2015 PROWAD - Protect & Prosper (INTERREG IVB), over de samenwerking tussen toerisme en natuurbescherming