UNESCO Werelderfgoed Marien Programma

De missie van het UNESCO Werelderfgoed Marien Programma is om bestaande en potentiële zeegebieden van Uitzonderlijke Universele Waarde op een effectieve manier te beschermen zodat deze zich ongestoord kunnen ontwikkelen en ook voor toekomstige generaties worden behouden. De doelstellingen van het programma zijn om effectief beheer in mariene Werelderfgoed-sites mogelijk te maken en een internationaal netwerk van zowel deze sites als van de hun beherende organisaties op te bouwen.

Er zijn momenteel 50 mariene Werelderfgoed-sites die aan het programma deelnemen, waaronder het Werelderfgoed Waddenzee. De Trilaterale Waddenzee Samenwerking werkt nauw samen met de directie van het programma en heeft via dit netwerk contacten gelegd met andere mariene sites.