Memorandum of Intent The Wash - Waddenzee

De samenwerking tussen de Wash / North Norfolk Coast en de Waddenzeelanden is gebaseerd op het Memorandum of Intent (Intentieverklaring), dat op de Trilaterale Regeringsconferentie in Esbjerg in 1991 werd ondertekend. Sindsdien zijn er wederzijdse bezoeken, workshops en vergaderingen georganiseerd om kennis en best-practices-ervaringen uit te wisselen. Deze liggen op het vlak van de implementatie van relevante EU-richtlijnen, het beheer van menselijk gebruik zoals visserij, en monitoring en onderzoek. Samenwerking vond o.a. plaats in het kader van het LanceWad-project.