VN-Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten

Het Verdrag inzake de Bescherming van trekkende wilde diersoorten (Verdrag van Bonn, CMS) is een milieuverdrag onder auspiciën van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties; het werd ondertekend in 1979. Het biedt een wereldwijd platform voor het behoud en duurzaam gebruik van trekkende diersoorten en hun habitats. CMS is eveneens de enige wereldwijde en op de VN gebaseerde intergouvernementele organisatie die uitsluitend is opgericht voor het behoud en beheer van terrestrische, aquatische en aviaire trekkende soorten in hun hele verspreidingsgebied.

De Trilaterale Waddenzee Samenwerking werkt nauw samen met CMS vanwege het belang van de Waddenzee voor trekvogels, maar ook voor trekkende waterdieren. Voor zeehonden hebben de drie Waddenzeelanden de Overeenkomst inzake de Bescherming van Zeehonden in de Waddenzee (WSSA) ondertekend, die in 1991 in werking is getreden. De overeenkomst was de eerste overeenkomst die gesloten is onder auspiciën van CMS. Het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat is tevens het secretariaat van de WSSA. Het doel van deze trilaterale overeenkomst is om nauw samen te werken bij het bereiken en behouden van een gunstig instandhoudings-niveau van de populatie gewone zeehonden in de Waddenzee. De WSSA bevat onder meer bepalingen over onderzoek en monitoring, omgang met zieke, zwakke en verlaten dieren, bescherming van habitats en bewustwording.